Kennismensen in het sociaal domein

Als samenleving bouwen we constant aan morgen. Met burgers die initiëren, participerende overheden en marktwerking in zorg en welzijn. In deze transformatie biedt Arcon heldere oplossingen. Als verbinder van werelden. Als kennismensen; innoverend en inspirerend. Omdat we zien hoe het beter kan. Met een standvastig geloof in de kracht van het individu en de lokale samenleving. Zo creëren we al 60 jaar de toekomst.
Arcon. De toekomst is menselijk.

De nieuwste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste ontwikkelingen in het sociaal domein!

Expertises

 

 

 


TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

De transformatie in het sociaal domein ligt bij de uitvoerende teams. Aan hen de complexe opdracht om dagelijks vorm te geven aan het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid en participatie bij kwetsbare inwoners. Zodat ieder mens naar vermogen zelf én samen met anderen kan meedoen. Arcon ondersteunt gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij deze transformatie.

GEMEENTE KAMPEN

‘Arcon heeft een mantelzorgscan uitgevoerd in onze gemeente om te achterhalen wat de gemeente Kampen op het gebied van mantelzorgondersteuning al (goed) doet, wat nog blijft liggen en op welke manier mantelzorgers beter ondersteund en gewaardeerd kunnen worden.

Door deze scan konden we in één oogopslag zien waar nog aan gewerkt moest worden.”

Sylvia de Ruiter
Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Kampen

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATIE

De participatiesamenleving ontwikkelt zich in rap tempo. Betrokken inwoners creëren een levendige omgeving en vragen om een gemeente in de rol van dienstverlener. Arcon inspireert en begeleid deze ontwikkeling.

  • Advisering
  • Procesbegeleiding
  • Onderzoek

 
WIJKRAAD ENSCHEDE

“De begeleiding en coaching van Arcon heeft geholpen bij het versterken van het bestuur en de inzet van vrijwilligers. Het heeft mij enorm geholpen om met de adviseur van gedachten te wisselen. Ik heb er van geleerd dat we met een heel andere insteek onze bewoners tegemoet moeten treden. De activiteit was een succes. Voor mij was de grootste succes dat we een flinke club vrijwilligers bij elkaar hadden. Het was een totaal andere beleving om dit echt ‘met zijn allen’ te hebben georganiseerd. 

Bedankt voor de ondersteuning en als ik weer vastloop weet ik de weg!

Wijkraad Enschede

 

 

TALENTMANAGEMENT

We vragen van mensen om mee te doen en te participeren in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is participatie nadrukkelijk genoemd als uitgangspunt, naast eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid. Talentmanagers van Arcon ondersteunen en adviseren gemeenten in deze transitie.

  • Advisering
  • Procesbegeleiding
  • Onderzoek
  • ePortfolio