Nieuws van Arcon

02-05-2017 Gemeente en mantelzorg? Scan uw beleid

De Mantelzorgbeleidsscan geeft inzicht in verbetermogelijkheden in uw mantelzorgbeleid.

De mantelzorgbeleidsscan is ontwikkeld door Arcon en helpt gemeenten hun mantelzorgbeleid onder de loep te kunnen nemen. Inmiddels is in zes gemeenten de scan zeer succesvol uitgevoerd. De mantelzorgbeleidsscan van Arcon zorgt voor draagvlak, waardoor de gemeenten een door mantelzorgers omarmde toekomstagenda in handen hebben. Met dit draagvlak kan er snel worden doorgepakt en krijgen gemeenten een goede onderbouwing voor de uit te voeren acties. In de scan ligt de focus niet alleen op: ‘Wat kun je doen?’, maar ook op: ‘Hoe ga je dit doen?’

 

Maatwerk

De mantelzorgbeleidsscan wordt in onderling overleg samengesteld op basis van specifieke wensen. Door middel van de scan komen beleidsambtenaren in gesprek met lokale mantelzorgers en betrokken beroepsdeskundigen. De scan bestaat uit twee delen. Door middel van interviews en een documentenonderzoek wordt er in beeld gebracht hoe het staat met de ondersteuning aan mantelzorgers. Een mogelijke opvolging is, in cocreatie met mantelzorgers, aanbevelingen zoeken voor te voeren beleid. Door deze twee-staps methode komen eerst de feiten op tafel, waarna mantelzorgers kunnen reageren en advies geven voor verbetering.  

 

Verbeteren 

De mantelzorgbeleidsscan is een instrument dat gemeenten helpt mantelzorgbeleid verder vorm te geven. Na de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten ervaren veel mantelzorgers problemen bij het organiseren van goede zorg. De informatievoorziening vanuit de gemeente zou vaak te wensen overlaten en betrokken instanties verwijzen onderling niet goed door. 

Meer informatie bij onze Arcon-adviseur:

Anne ten Vergert of bij mantelzorgdeskundige Ria Schlepers (06) 3759 8437.

Trefwoorden: mantelzorgbeleidsscan; gemeenten; beleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Blijf op de hoogte


Eline Pool - Sinds september 2009 werk ik bij Arcon als adviseur voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, vooral op het gebied van de Wmo. Daarnaast houdt ik…

Alle medewerkers

Contact