Nieuws van Arcon

30-03-2017 , Nicole Schrijver Zelfvertrouwen door e-Portfolio

Medio april zijn de resultaten bekend van een onderzoek naar het effect van het e-Portfolio.

 

Op de arbeidsmarkt draait tegenwoordig alles om werkervaring en competenties. Het e-Portfolio is een krachtig digitaal instrument dat inzicht geeft in iemands professionele en persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden - prima inzetbaar in een maatschappij waar een Leven Lang Leren steeds belangrijker wordt. 

 

Effect e-Portfolio 

In opdracht van Arcon doet masterstudent Bedrijfskunde Arjuna Snoep onderzoek naar de effectiviteit van het e-Portfolio. Gekozen is voor een kwantitatief onderzoek waarbij de student Snoep, met begeleiding van prof. dr. Menno de Jong van de Universiteit Twente en in samenspraak met Nicole Schrijver en Ester van Leeuwen vanuit Arcon, een effectmeting uitvoert. 

Arcon zet het instrument e-Portfolio in om mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of studie. Snoep vertelt: “Vanuit literatuuronderzoek zijn acht variabelen gedestilleerd, waaronder bijvoorbeeld sociale steun, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Gekoppeld aan een analyse van gesprekken uit de beroepspraktijk heeft dat geleid tot het ontwikkelen van een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt voorafgaand en na afloop van deelname aan het traject e-Portfolio door de deelnemers ingevuld.

 

Meer zelfvertrouwen

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in het effect van het e-Portfolio op de acht variabelen." Ervaren de deelnemers in dit onderzoek door de inzet van het e-Portfolio bijvoorbeeld meer sociale steun, meer zelfvertrouwen en meer zelfredzaamheid? De resultaten van de effectmeting zijn medio april bekend.

Meer informatie bij Arcon-adviseur

Nicole Schrijver

 

Kernwoorden: ePortfolio; effectmeting; onderzoek

 

Trefwoorden: arbeidsmarkt; e-Portfolio; onderzoek

 

Agenda

Blijf op de hoogte


Gertia Hemminga - "Met een goed gevulde ePortfolio krijg je een beter inzicht in je mogelijkheden, ambities en passie en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt".

Alle medewerkers

Contact