Feiten en cijfers - Toegankelijkheid

inhoud: Aantal mensen met een beperking | Reizen met een beperking | Investeringen in toegankelijkheid verdienen zich terug

 

Aantal mensen met een beperking

In Nederland zijn er ongeveer 2,3 miljoen mensen met een matige of een ernstige beperking: een motorische beperking, een gezichtsbeperking, een gehoorbeperking of een combinatie daarvan. Iets minder dan de helft van deze mensen is 65 jaar of ouder. Onder ouderen komen er vaker verschillende typen beperkingen tegelijkertijd voor dan bij jongere mensen. Figuur 1 laat zien hoe het aantal mensen met een beperking naar leeftijd en geslacht verdeeld is. De getallen zijn weergegeven in duizendtallen.

Figuur 1 Aantal mensen met een beperking, naar leeftijd en geslacht. Bron: SCP, 2012

Figuur 2 laat zien hoe het aandeel mensen met beperking over leeftijd en geslacht verdeeld is. Daarin is duidelijk te zien dat het aandeel mensen met een beperking het grootst is onder de bevolking ouder dan 65 jaar.

Figuur 2 Aandeel mensen met een beperking, naar geslacht en leeftijd. Bron: SCP, 2012


Reizen met een beperking

In opdracht van het Revalidatiefonds is onderzoek gedaan naar de behoefte aan toegankelijkheidsinformatie bij mensen met een beperking. (Behoefteonderzoek Toeristische Toegankelijkheidsinformatie). Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen met een beperking graag op vakantie willen, maar daarbij regelmatig tegen problemen aanlopen. Ook blijkt uit het onderzoek dat de toegankelijkheid van accommodaties en de informatie over deze toegankelijkheid twee van de grootste problemen waar mensen met een beperking mee te maken hebben (tabel 1).

Welk type belemmeringen om in Nederland op vakantie te gaan
ondervinden mensen met een beperking vooral?:

percentage (n=209)
 
(On)toegankelijkheid verblijfsaccommodaties 71,8
Informatie toegankelijkheid verblijfsaccommodaties    56,9
(On)toegankelijkheid dagattracties 47,4
Openbaar en/of aangepast vervoer 40,7
Informatie toegankelijkheid dagattracties 39,7
Financiële belemmeringen 29,7
Levering van zorg en hulpmiddelen 23,9
(On)toegankelijkheid van informatie 23,0
Persoonlijke belemmeringen 18,2

Tabel 1 Belemmeringen die mensen met een beperking ondervinden bij accommodaties en dagattracties. Bron: Revalidatiefonds

Zo’n 15% van de mensen met een beperking laat zich door de gebrekkige informatie zelfs weerhouden van het ondernemen van uitstapjes en vakanties in Nederland. Anderen zijn voorafgaand aan een weekend weg vaak meerdere weekenden bezig om een accommodatie te vinden die voldoende toegankelijk is. Ruim 70% vindt de informatie over de toegankelijkheid van accommodaties en dagattracties onvoldoende en meer dan 85% heeft behoefte aan betere toegankelijkheidsinformatie.

Behoefte aan toegankelijkheidsinformatie

Informatie over toegankelijkheidsinformatie moet beschikbaar, specifiek, duidelijk, betrouwbaar, onderling samenhangend, leesbaar voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking en herkenbaar zijn. Er blijkt vooral behoefte te zijn aan betrouwbaarheid, beschikbaarheid en duidelijkheid (meer dan 55% van de respondenten).

Behoefte aan toegankelijkheidsinformatie
percentage (n=259)
 
Betrouwbaarheid 64,1
Beschikbaarheid 62,9
Duidelijkheid 56
Herkenbaarheid 41,7
Mogelijkheid om telefonisch of per e-mail
specifieke toegankelijkheidsinformatie op te vragen   
40,2
Onderlinge samenhang 37,5
Leesbaarheid 23,9

Tabel 2 Behoefte aan verschillende aspecten van informatie over voorzieningen en accommodaties. Bron: Revalidatiefonds

Toegankelijkheidsinformatie zou ook zoveel mogelijk ondersteund moeten worden met foto’s of video’s van de aangepaste accommodaties en een duidelijk telefoonnummer of e-mailadres waar mensen met (eventuele) vragen over toegankelijkheid terecht kunnen.

Toegankelijkheid levert ondernemers ook iets op

Omdat zo’n 15% van de Nederlandse bevolking een beperking heeft, kan een investering in toegankelijkheid direct tot meer bezoekers en dus tot meer omzet leiden. Investeren in toegankelijkheid levert vaak meer op dan die 15%: het betekent niet alleen dat iemand met een beperking gemakkelijker een accommodatie of attractie kan bezoeken, het betekent ook meer omzet doordat deze persoon familie of vrienden meeneemt. Daarnaast: een investering in rolstoeltoegankelijkheid voor mensen met een beperking maakt een locatie tegelijkertijd aantrekkelijk voor mensen met kinderwagens en ouderen met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Meer informatie in dit filmpje op de site van Alles Toegankelijk.

Toegankelijkheid heeft ook te maken met een goede houding en bejegening van mensen met een beperking. Als mensen zich welkom en ook begrepen voelen zullen ze ook eerder terugkomen. Enkele tips over de omgang met en bejegening van mensen met een beperking.

Agenda


Michel ten Vaarwerk - Door een achtergrond in welzijn en onderwijs en door mijn grote interesse in sociaal ondernemerschap weet ik organisaties enthousiast te krijgen voor nieuwe…

Alle medewerkers

Contact