Nieuws van Arcon

01-08-2017 , Aad Francissen Werken met geluk

Gratis geld moet 75 chronisch zieken gelukkiger maken. Dat kopt de NOS in een artikel over het Geluksbudget in Harderwijk. 

Het Geluksbudget is met de Universiteit Twente ontwikkeld door Arcon en is een product van de Geluksacademie, het projectbureau van Arcon.

De gemeente Harderwijk geeft met het Geluksbudget aan 75 chronisch zieke mensen een paar honderd euro per persoon. De meeste deelnemers van het Geluksbudget kunnen door hun meestal meervoudige chronische ziektes, zoals reuma of diabetes, niet meer werken en zijn in een sociaal isolement terecht gekomen. Ze ontvangen meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven.

 ”Zorg aan kwetsbare groepen is tot nu toe meestal probleemgericht, maar mensen hebben behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Een goed alternatief is om deze mensen aan te spreken op wat zij zelf ervaren als welbevinden, passie en intrinsieke motivatie. Het Geluksbudget geeft dan een duwtje in de rug. Een activiteit geeft de mogelijkheid om weer eigen keuzes te maken, talenten te gebruiken, zich te ontplooien en nieuwe contacten op te doen", vertelt gedragswetenschapper Laura Weiss in UT Nieuws (2016). "Van belang is niet alleen hoe we problemen kunnen oplossen, maar ook hoe we bereiken dat mensen zich gewoon wat beter voelen. Juist ook voor mensen uit kwetsbare groepen is het een duwtje in de goede richting, als zij keuzes leren maken die het beste passen bij het leven dat zij zelf willen leiden", zegt Weiss, die - in opdracht van Arcon -  in 2016 promoveerde op het proefschrift  ‘Direction: Happiness. Improving well-being of vulnerable groups’.

 

Geluksgericht

De geluksgerichte benadering past in de heroriëntatie in sociaal en gezondheidsbeleid inzake zelfmanagement en ‘empowerment’ van burgers. Meerdere gemeenten werken met een geluksgerichte benadering: in de ene gemeente onder de noemer Geluksbudget; in andere gemeenten heet dat de Geluksroute.

 

 

Agenda

Blijf op de hoogte


Hetty Wolf - Arcon heeft een duidelijke visie op de civil society en die onderschrijf ik van harte. Er is op dit gebied nog veel te ontwikkelen. Hoe krijg je het voor…

Alle medewerkers

Contact