ANBI

Arcon heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

RSIN/fiscaal nummer: 002947389
 
Doelstelling: Stichting Arcon is gespecialiseerd in advies, onderzoek en innovatie in het sociale domein. Arcon werkt vooral in opdracht van overheden en maatschappelijke organisaties en zoekt daarbij veelal de samenwerking met het onderwijsveld. Arcon voert opdrachten uit voor de Provincie Overijssel. De laatste jaren zijn dat vooral steunfunctietaken richting Overijsselse gemeenten en het ontwikkelen van innovatieve diensten die bijdragen aan het versterken van het welbevinden van burgers.
 
Bestuurssamenstelling: Bestuurder (alleen/zelfstandig bevoegd ) M. van der Linde
 
Raad van toezicht: naast de bestuurder is er een Raad van Toezicht 
 
Beloningsbeleid: Stichting Arcon heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht.
 
Beleidsplan Arcon 2015
Jaarrekening Arcon 31-12-2015
 
Staat van baten en lasten 2015 (klik om te openen).

Agenda


Hetty Wolf - Arcon heeft een duidelijke visie op de civil society en die onderschrijf ik van harte. Er is op dit gebied nog veel te ontwikkelen. Hoe krijg je het voor…

Alle medewerkers

Contact