Maak kennis met Menselijke Maat

  

Zorg draait om mensen. Niet om 'cliënttargets' of 'tijd-aan-het-bed'. Wij geloven dat het welbevinden van een cliënt de beste maatstaf is voor succesvolle zorgverlening. Van klacht naar kracht. Om het effect van ondersteuning objectief te meten is Menselijke Maat ontwikkeld. Zodat zorg zich richt op waar het voor bedoeld is; dat het beter gaat met de mensen die het ontvangen.

Menselijke Maat is een wetenschappelijke tool die past bij een nieuwe tijd. Een tijd van meer participatie en meer autonomie. Het meet verbondenheid, eigen kracht en autonomie en daarmee het daadwerkelijke effect van de zorg. Menselijke Maat stimuleert dat de hulpverlener betere zorg levert, de gemeente meer zicht heeft op de kwaliteit en dat cliënten gelukkiger worden.

Menselijke Maat is een initiatief van Arcon, met als doel om de nieuwste inzichten uit de wetenschap om te zetten in echte verbetering binnen zorg en welzijn.

 

www.menselijkemaat.nl

Informatie en aanmelden

Interesse? Vraag het informatiepakket aan.

Aanvragen

Homepage Menselijke Maat

Agenda


Irene Welten - Drie kenmerken die mij het beste omschrijven zijn leergierig, doorzetter en resultaatgericht. Bij Arcon houd ik mij vooral bezig met onderwerpen zoals…

Alle medewerkers

Contact