Arcon is gespecialiseerd in advies, onderzoek en innovatie in het sociaal domein. Onze deskundigheid is het welbevinden van mensen. Deze kennis brengen we bij gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties. Wij helpen hen op innovatieve wijze klanten goed te bedienen.

WAT DOET ARCON?

 • Luisteren naar bevolking, overheden, NGO’s en ondernemers. Monitoren wat er leeft in het publieke domein, benoemen van de veranderingen en problemen van de verzorgingsstaat.
 • Organiseren van de dialoog. We hebben een intermediaire functie tussen overheid, markt en burger.
 • Rapporteren wat er leeft. We zijn spreekbuis en vertaler tussen het publieke en het private domein.
 • Proces bewaken als vertegenwoordiger van de civil society. We publiceren en spreken partijen aan om op het juiste spoor te blijven.
 • Adviseren wat te doen. We ontwikkelen scenario’s, leggen alternatieven voor. We ondersteunen de opdrachtgever bij het maken van een eigen keuze.
 • Uitvoeren van uitgebrachte adviezen door het organiseren van ontmoeting en voorlichting of het bieden van procesbegeleiding.

De activiteiten van Arcon zijn verdeeld over de volgende expertisegebieden:

 • Arbeidsmarkt – vrijwilligerswerk/reïntegratie
 • Transformatie in zorg en welzijn
 • Geluksacademie – Menselijke Maat
 • Burgerinitiatieven – participatie
 • Vrijwillige inzet
 • Talentmanagement