PARTICIPATIE

In de doe-democratie van de toekomst gaan burgers zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken en een eigen leefomgeving inrichten. Een overheid die loslaat en ruimte geeft, zijn daarin belangrijke aspecten.

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk en omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Het nemen van initiatieven door burgers en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners zijn dynamische processen. Wij ondersteunen mensen en organisaties bij processen die de zelfredzaamheid en autonomie van burgers bevorderen.

 Producten:

  • Burgerparticipatie
  • Advisering
  • Procesbegeleiding
  • Onderzoek

Neem direct contact op!

WIJKRAAD ENSCHEDE

“De begeleiding en coaching van Arcon heeft geholpen bij het versterken van het bestuur en de inzet van vrijwilligers. Het heeft mij enorm geholpen om met de adviseur van gedachten te wisselen. Ik heb er van geleerd dat we met een heel andere insteek onze bewoners tegemoet moeten treden. De activiteit was een succes. Voor mij was de grootste succes dat we een flinke club vrijwilligers bij elkaar hadden. Het was een totaal andere beleving om dit echt ‘met zijn allen’ te hebben georganiseerd. 

Bedankt voor de ondersteuning en als ik weer vastloop weet ik de weg!

Wijkraad Enschede