TALENTMANAGEMENT

We vragen van mensen om mee te doen en te participeren in de samenleving. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is participatie nadrukkelijk genoemd als uitgangspunt, naast eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid. De participatiewet brengt nieuwe verantwoordelijkheden naar gemeenten.

Talentmanagers van Arcon ondersteunen en adviseren gemeenten in deze transitie. Ze begeleiden teamleiders en werkconsulenten de instroom tot uitstroom van bijstandscliënten. De talentmanagers zijn innovatief en zetten nieuwe procedures, tools en instrumenten in die leiden tot meer ‘regie op de kaartenbak’ en hogere uitstroom.

Producten:

  • ePortfolio
  • Advisering
  • Procesbegeleiding
  • Onderzoek

Neem direct contact op met Ester van Leeuwen!