TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

De transformatie-opgave in het sociaal domein ligt nu echt bij de uitvoerende teams. Aan hen de complexe opdracht om dagelijks vorm te geven aan het stimuleren en bevorderen van zelfredzaamheid en participatie bij kwetsbare inwoners. Ofwel: zorgen dat ieder mens naar vermogen zelf en samen met anderen kan meedoen. Wij ondersteunen gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij deze transformatie. We koppelen cliëntervaringen aan outcome en output en leren teams om het elke dag nog beter en nog menselijker te doen.

Zo begeleiden we de transformatie bottom-up, brengen we transformatieresultaten in kaart en geven we input voor heldere, resultaatgerichte communicatie naar stakeholders.

Producten en diensten:

Neem direct contact op met een van onze advsieurs!

GEMEENTE KAMPEN

‘Arcon heeft een mantelzorgscan uitgevoerd in onze gemeente om te achterhalen wat de gemeente Kampen op het gebied van mantelzorgondersteuning al (goed) doet, wat nog blijft liggen en op welke manier mantelzorgers beter ondersteund en gewaardeerd kunnen worden.

Door deze scan konden we in één oogopslag zien waar nog aan gewerkt moest worden.”

Sylvia de Ruiter
Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Kampen