Post-HBO “Zelfregie door positieve psychologie" (mastercourse)

In de compacte mastercourse Zelfregie door Positieve Psychologie leer je hoe je met behulp van interventies uit de positieve psychologie nieuwe en frisse ideeën ontwikkelt voor de inrichting van de zorg en het sociale domein. Onder andere prof. dr. Paul Schnabel en prof. dr. Jan Walburg geven hun visie op zelfregie en positieve psychologie.

De Nederlandse samenleving verandert de komende jaren sterk. De verzorgingsstaat, met een overheid die veel voorzieningen garandeert, ontwikkelt zich in rap tempo naar een maatschappij waarbij meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers het uitgangspunt vormen. Daarbij gaat de traditionele zorgplicht van de overheid op de schop. De overheid en de professional gaan minder ‘zorgen voor’ en meer ‘zorgen dat’.

Betrokken docenten

In de mastercourse leer je met behulp van de mogelijkheden van positieve psychologie het papieren ideaal van zelfredzaamheid om te zetten naar praktisch handelen en beleid. Prof. dr. Paul Schnabel (oud-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, hoogleraar Geerstelijke Gezondheidszorg en lid Eerste Kamer) is één van de gastdocenten bij de mastercourse over het thema 'eigen regie in context'. Andere inspirerende gastdocenten zijn o.a. prof. dr. Jan Walburg (hoogleraar Positieve Psychologie aan de Universiteit Twente), Nicole Schrijver (sociaal pedagoog bij Arcon) en Marcel Garritsen (directeur Stichting Informele Zorg).

Ontwikkeling mastercourse

De mastercourse is ontwikkeld door dr. Ad Bergsma (Saxion) en Aad Francissen Msc. (Arcon) met medewerking van uitstekende docenten, zoals prof. dr. Jan Walburg (Universiteit Twente), prof. dr. Paul Schnabel en dr. Madeleen Uitdehaag (Saxion).

Meer informatie via de Saxion website 

De volgende startdatum is nog niet bekend, neem contact op met Aad Francissen.

  in samenwerking met 

Agenda


Michel ten Vaarwerk - Door een achtergrond in welzijn en onderwijs en door mijn grote interesse in sociaal ondernemerschap weet ik organisaties enthousiast te krijgen voor nieuwe…

Alle medewerkers

Contact