Post-HBO “Strategisch vrijwilligersmanagement"

Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers?

Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Dit vraagt om strategische HR keuzes en een aanpak die past bij de inzet van deze bijzondere groep medewerkers. Waarom werkt de organisatie met vrijwilligers? Wat wilt en kunt u vrijwilligers laten doen? En wat is de rol van de HR adviseur of coördinator?

Wij zijn er van overtuigd dat goed functionerend personeel, dus ook vrijwilligers, het verschil kunnen maken in organisaties. Daarom heeft Arcon in samenwerking met Saxion een 12 daagse post-hbo "Strategisch Vrijwilligersmanagement" opgezet. In deze cursus leert u strategische keuzes maken over vrijwilligers gebaseerd op een duidelijke visie en zet u deze keuzes om in een concreet plan van aanpak voor úw organisatie.

Voor meer informatie, startdata en aanmelden voor de post-HBO opleiding "Strategisch Vrijwilligersmanagement", ga naar de Saxion website.

Binnen Arcon kunt u contact opnemen met Nicole Schrijver.

  in samenwerking met 

Agenda


Eline Pool - Sinds september 2009 werk ik bij Arcon als adviseur voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, vooral op het gebied van de Wmo. Daarnaast houdt ik…

Alle medewerkers

Contact