ANBI

Arcon heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

RSIN/fiscaal nummer: 002947389
Doelstelling: Stichting Arcon is gespecialiseerd in advies, onderzoek en innovatie in het sociale domein. Arcon werkt vooral in opdracht van overheden en maatschappelijke organisaties en zoekt daarbij veelal de samenwerking met het onderwijsveld. Arcon voert opdrachten uit voor de Provincie Overijssel. De laatste jaren zijn dat vooral steunfunctietaken richting Overijsselse gemeenten en het ontwikkelen van innovatieve diensten die bijdragen aan het versterken van het welbevinden van burgers.
Bestuurssamenstelling: Bestuurder (zelfstandig bevoegd) E.L. van Es
Raad van toezicht: naast de bestuurder is er een Raad van Toezicht 
Beloningsbeleid: Stichting Arcon heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht.