De Raad van Toezicht bestaat uit:

Paul Holtkamp

Paul Holtkamp

pholtkamp@kpnmail.nl

Jan Salverda

Jan Salverda

Lid Raad van Toezicht

Henri Soepenberg

Henri Soepenberg

Voorzitter Raad van Toezicht