Wat we doen

Arcon is een non-profit advies- en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein. We werken op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Arcon heeft een ANBI-status.

Missie: In de civil society hebben mensen en hun omgeving zelf de regie over zorg, welvaart en geluk. Arcon ondersteunt in brede zin de eigen kracht van mens en samenleving. Wij onderzoeken, adviseren, bemiddelen en helpen bij de uitvoering, binnen de contouren van de civil society.

Expertisegebieden

Aanbod

Wij bieden beleidsadvies, informatie- en kennisuitwisseling, onderzoek, training en procesbegeleiding. We werken samen met uiteenlopende partners en opdrachtgevers.

Steunfunctie

In opdracht van de Provincie Overijssel ondersteunen we binnen Overijsselse gemeenten de lokale overheid en organisaties in de samenleving. Ter ondersteuning van de transities Wmo/AWBZ en Jeugdzorg vervullen we vanaf 2013 voor de Provincie de steunfuncties Wmo en Jeugd.

 

Nieuwsbrief

Agenda


Ester van Leeuwen - Beide benen op de grond, doener, resultaatgericht, positief, nieuwsgierig, perfectionisme en organiseren: die termen passen bij mij. Met die eigenschappen…

Alle medewerkers

Contact