Onze expertises

 

De activiteiten van Arcon zijn verdeeld over de volgende expertisegebieden:

Jeugdzorg

Arbeidsmarkt - vrijwilligerswerk/reïntegratie

Transformatie in zorg en welzijn

Geluksacademie - Menselijke Maat

Burgerinitiatieven - participatie - I-Workspace

Vrijwillige inzet

 

Wat doet Arcon op deze expertisegebieden?

  • Luisteren naar bevolking, overheden, NGO's en ondernemers. Monitoren wat er leeft in het publieke domein, benoemen van de veranderingen en problemen van de verzorgingsstaat.
  • Organiseren van de dialoog. We hebben een intermediaire functie tussen overheid, markt en burger.
  • Rapporteren wat er leeft. We zijn spreekbuis en vertaler tussen het publieke en het private domein.
  • Proces bewaken als vertegenwoordiger van de civil society. We publiceren en spreken partijen aan om op het spoor te blijven van de civil society.
  • Adviseren wat te doen. We ontwikkelen scenario's, leggen alternatieven voor. We ondersteunen de opdrachtgever bij het maken van een eigen keuze. 
  • Uitvoeren van uitgebrachte adviezen: door het organiseren van ontmoeting en voorlichting of het bieden van procesbegeleiding. 

Marleen van der Linde - Ik houd van eerlijk zaken doen met een maatschappelijk doel.

Alle medewerkers

Contact