Burgerinitiatief

De sociale kwaliteit van een gemeenschap kan zich sterk ontwikkelen als het sociale kapitaal wordt aangeboord. Burgers, bewoners en betrokkenen in gemeenten, dorpen en kernen die de ruimte krijgen denken, doen en beslissen graag mee. Ze bieden vaak creatieve oplossingen buiten de bestaande kaders. In een gemeente waar bestuur en politiek vertrouwen heeft in de creatieve en betrokken inbreng van hun inwoners worden kloven gedicht? en ontstaat draagvlak. Wij helpen burgers, bewoners en betrokkenen om te participeren op een manier die past bij hun interesses, belevingswereld en mogelijkheden.

Wij geloven in het eigen initiatief, kennis en kunde van mensen, stimuleren projecten ‘van onderop’ en brengen nieuwe verbindingen tot stand.

Wat doet Arcon op het gebied van participatie:

  • iWorkspace: een werkruimte en broedplaats, waar concreet gewerkt wordt aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor en door inwoners op het gebied van zorg en welzijn;
  • Begeleiden van Burgerinitiatieven (Stadsdebat Hengelo, Borne 2030);
  • Onderzoek naar sociale kwaliteit in gemeente, buurt, wijk;
  • Beleidsadvies en ondersteuning bij uitvoering van complete participatietrajecten bij gemeenten;
  • coachen en begeleiden van medewerkers in zorg en welzijn op het gebied van participatie;
  • ervoor zorgen dat iedereen (met en zonder beperking) kan participeren in de samenleving (presentatie bij inclusieproject, ongehinderd.nl/onbeperkt oost).

Arcon werkt graag met u een traject op maat uit.  

Agenda


Aad Francissen - Ik werk veel met geluk. Dat wil zeggen, met geluksgericht werken, positieve psychologie en nudging. Dat is gekomen door het Geluksbudget, een project bedoeld…

Alle medewerkers

Contact