ePortfolio/arbeidsmarkt

  • Wat is mijn passie?You are wanted
  • Welke ervaring heb ik opgedaan?
  • Wat kan ik daarmee? 

Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden als iemand een stap wil zetten richting werk, opleiding of (ander) vrijwilligerswerk Het helpt mensen om hun positie op of naar de arbeidsmarkt te versterken.

Wij doen dat door instrumentontwikkeling, implementatieadvies, inzet van competentieadviseurs en het ondersteunen bij verschillende activiteiten.

Waar werkt Arcon aan (mee) op het gebied van ePortfolio/arbeidsmarkt?
- ePortfolio
- ePortfolio voor jongeren
- Experienship
- Sollicitatieclub

Agenda


Ruth Deddens - ‘Participatiesamenleving’ is door Van Dale uitgeroepen tot woord van 2013. Dat past wel bij mijn overstap van belangenbehartiging naar advisering. Voor…

Alle medewerkers

Contact