Geluksacademie - Menselijke Maat

Van klachtgericht naar krachtgerichtHomepage Geluksacademie

De Geluksacademie (projectbureau van Arcon) maakt welbevinden van de cliënt tot het uitgangspunt van de (langdurige) zorg. Waarom? Gelukkige mensen kosten minder (en zijn gelukkiger). Hoe? Met wetenschappelijk onderzoek, met de ontwikkeling van de Menselijke Maat en door middel van consultancy en training bij hulpaanbieders, gericht op de cultuuromslag in klantbenadering.

Autonomie, eigen kracht en verbondenheid staan centraal en vormen bijvoorbeeld de onderlegger voor de Wmo-doelen zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie.

Wij verzorgen met veel plezier hierover lezingen, workshops, trainingen, verrichten (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkelen innovaties en netwerken om deze missie te volbrengen.

 Wat doet het projectbureau Geluksacademie?

  • Introductietrajecten Geluksgericht Werken (VVT & VG)
  • Kantelingstraining Wmo 2015 (gespreksvoering consulenten / wijkteams)
  • Uitrollen Geluksroutes, interventie tegen sociaal isolement;
  • Evaluatiestudie Zorg op Maat / Geluksroutes ism de Universiteit Twente;
  • De Menselijke Maat, resultaatmeting Wmo en Jeugdwet en verbeterinstrument voor aanbieders;
  • Organisatieadvies: sturingsinstrumenten voor gelukbevorderende zorg
  • Basistrainingen, hertrainingen en train-de-trainer ikv Geluksroutes
  • Lezingen, inspiratiesessies, workshops en symposia

Agenda

Agenda


Nicole Schrijver - Mijn hart ligt bij innovatie. Hierbij is voor mij van wezenlijk belang dat versterkt moet worden wat werkt. Ik heb een groot vertrouwen in de kennis en…

Alle medewerkers

Contact