Jeugdzorg - transities - pedagogische civil society


Gemeenten worden de komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen en jongeren (en hun opvoeders). Deze transitie van de jeugdzorg gaat om meer dan een organisatorische structuurverandering, het moet leiden tot een cultuuromslag die het gemakkelijker maakt om integrale ondersteuning te bieden en zorg voor de jeugd dichter bij huis te organiseren.

Wij helpen gemeenten en organisaties om zich voor te bereiden op de nieuwe structuur rond de zorg voor jongeren en treden op als projectleider bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën in de zorg voor de jeugd. Speerpunten van Arcon zijn de cliëntparticipatie van jongeren in de jeugdzorg en het versterken van (in)formele netwerken rond jongeren (‘pedagogische civil society’). Arcon levert lokaal maatwerk, dat wil zeggen dat wij samen met gemeenten en andere organisaties kijkt naar de best passende vorm van ondersteuning.

 Wat doet Arcon?

Cliëntparticipatie en dialoog:

 • Bestaande structuren van WMO raden uitbreiden en versterken met jeugd/jongeren;
 • Rondetafelgesprekken met ouders;
 • Gesprekken met ervaringsdeskundigen;
 • Organiseren van jeugd en jongerenraden;
 • Onderzoeken naar en gesprekken over ondersteuningsbehoefte ouders.

Waarnemers, netwerk en versterken eerste lijn:

 • Advies aan verenigingsleven en andere informele netwerken over mogelijkheden van vroeg signalering en ondersteuning.
 • Inventarisaties op lokaal en buurtniveau van lokale informele netwerken die ingezet zouden kunnen worden bij de ondersteuning en vroeg signalering.
 • Onderzoek naar vormen van “vitale verenigingen”.
 • Visie- en strategiesessies.
 • Schrijven van beleid.
 • Opzetten en uitvoeren van scholingen/trainingen/intervisie voor bestuurders, trainers coaches en jeugdleiders op het gebied van versterking informele netwerken en grenzen signalering en eigen kracht.

Projectleiderschap/Experimenten:

 • Advies geven over experimenten en de aanvraag begeleiden;
 • Advies geven over verbinding van het experiment met bestaande initiatieven;
 • De rol van projectleider vervullen.

 

 

Agenda


Leni Westenberg - Ik ben begonnen bij een voorloper van Arcon, het WAO-beraad Overijssel. Nu werk ik op het secretariaat van Arcon.

Alle medewerkers

Contact