Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk is mensenwerk. Door ontmoeting te creëren krijgt vrijwilligerswerk meer glans. Vrijwilligerswerk helpt mensen om hun passie te vinden en te leren ontdekken waar ze goed in zijn. Soms kan vrijwilligerswerk een opstap of omschakeling betekenen in de carrière. Elke vrijwilliger heeft voor ons een intrinsieke waarde die ten grondslag ligt aan zijn of haar inzet.  Wij zijn ervan overtuigd dat vrijwillige inzet een belangrijke meerwaarde is voor de lokale samenleving. Vrijwilligerswerk verdient niet alleen goede faciliteiten maar ook een etalage en netwerk zodat anderen geprikkeld worden om hun passie te vinden.

Wij zijn een netwerkorganisatie op het gebied van vrijwillige inzet die kennis doorgeeft en ideeën, mensen en kennis met elkaar verbindt. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan (zorg)organisaties en initiatieven bij inrichting en uitvoering vrijwilligersbeleid;

Wat doet Arcon op het gebied van vrijwillige inzet?

  • het ontwikkelen en aanjagen van nieuwe ideeën en concepten (ePortfolio);
  • het verspreiden van good practices over vrijwilligerswerk, ook in combinatie met reïntegratie en arbeidsmarkt;
  • vraagbaak voor vrijwillige inzet;
  • het verbinden van verschilllende partijen in de vrijwillige inzet;
  • organisatie OVP;
  • bieden van ondersteuning aan organisaties en initiatieven bij inrichting en uitvoering vrijwilligersbeleid.

Nieuwsbrief


Brenda Hennink - Vanaf juni 2006 verzorg ik bij Arcon de financiële administratie en de projectadministratie. Ik ben destijds bij svwo/Arcon gaan werken omdat het een kleine…

Alle medewerkers

Contact