Transformatie in zorg & welzijn

De zorgkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De transformatie op het gebied van zorg en welzijn is in volle gang. Deze transities moeten leiden tot een versobering van de AWBZ, meer verantwoordelijkheden voor gemeenten in Wmo en een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van zorgvragers. Naast onzekerheden bieden de transities ook kansen voor een integrale aanpak op maat en een betere tegemoetkoming aan de zorgvraag  (en uiteindelijk ook een besparing van zorgkosten). Een goede voorlichting en training aan gemeenten en burgers zijn daarbij van groot belang. Vooral van belang is ook de ondersteuning van mantelzorgers en andere mensen in het sociale netwerk van zorgvragers, zodat zij hun taak aankunnen en ook kunnen volhouden.

Wij werken samen met o.a. steunpunten mantelzorgers, gemeenten, organisaties en werkgevers om ervoor te zorgen dat de transities in de zorg leiden tot een samenleving waarin mensen voor elkaar klaarstaan.

Wat doet Arcon op het gebied van de transformatie en mantelzorg?

 • Training loketmedewerkers ‘geluksgericht werken/kanteling’ (A2)
 • Voorlichting aan burgers en vrijwilligers over de transities (S3)
 • Onderzoek 1-loket (A2)
 • Onderzoek bereiken mantelzorgers
 • Onderzoek vrijwillige inzet in de zorg
 • Mantelzorgers binnenboord
 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • het ontwikkelen en aanjagen van nieuwe ideeën en concepten;
 • het verspreiden van good practices binnen organisaties (o.a. gemeenten en steunpunten mantelzorg) in de provincie;
 • deskundigheidsbevordering, informatie en advies verstrekken aan gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties
 • het leggen van verbindingen tussen verschillende organisaties, o.a. tussen de formele en informele zorg.
 • Samenwerkings en fusietrajecten eerstelijn zorg en welzijnsorganisaties.
 • Inventarisaties bestaand ondersteunings- en vervoersaanbod en wat door burgers zelf wordt georganiseerd.
 • Vitaliseren verenigingsleven ( opzetten ondersteunen bij opzetten maatschappelijk georiënteerde activiteiten)
 • Ouderen, langer zelfstandig wonen, domotica gebruik
 • Advies bij opzetten woonservicegebieden
 • Ondersteuning bij aanbod en eigen kracht allochtonen ouderen

Agenda

Agenda


Brenda Hennink - Vanaf juni 2006 verzorg ik bij Arcon de financiële administratie en de projectadministratie. Ik ben destijds bij svwo/Arcon gaan werken omdat het een kleine…

Alle medewerkers

Contact