Wie we zijn

Arcon is een non-profit organisatie, heeft zeer goede contacten in de samenleving en gelooft in de kracht van burgers. 
Arcon is 60 jaar jong. Het huidige Arcon is ontstaan in 1998 uit een fusie tussen een provinciale organistie van mensen met een arbeidsbeperking en een provinciale belangenbehartiger van mensen met een beperking.

Het laatste decennium heeft Arcon zich ontwikkeld tot een advies- en onderzoeksorganisatie in het sociale domein. We werken op projectbasis voor overheden en maatschappelijke organisaties. Het burger- of cliéntenperspectief is voor ons nog steeds een belangrijk uitgangspunt.

 

Missie & visie

Arcon, een onderzoeks-, en adviesorganisatie in het sociale domein, is sterk in het verbinden en het in hun kracht zetten van mensen. Onze deskundige medewerkers werken met passie aan projecten rond vrijwillige inzet, senioren, jeugd, participatie en informele zorg. Met onze inzet dragen we bij aan een krachtige civil society, waarin mensen zelf de regie hebben over zorg, welvaart en geluk.

Arcon staat voor sterke gemeenschappen. Daar waar burgers het zelf kunnen bouwt de overheid af. Daar waar burgers ondersteuning moeten krijgen biedt de overheid een vangnet.  Wij voeren projecten en opdrachten uit waardoor mensen en gemeenschappen sterker worden.

 

Nieuwsbrief

Agenda


Eline Pool - Sinds september 2009 werk ik bij Arcon als adviseur voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, vooral op het gebied van de Wmo. Daarnaast houdt ik…

Alle medewerkers

Contact